Napredna integracija obnovljivih izvora (SIREN)

                                                

 

 

SIREN je trogodišnji znanstveni projekt (1.12.2015. do 30.11.2018.) kojeg financiraju HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava) i Hrvatska zaklada za znanost. Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna kuna, a voditelj je Izv.prof.dr.sc Hrvoje Pandžić.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Integracija proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije (prvenstveno vjetra), čija je proizvodnja nestalna, teško predvidiva i brzo promjenjiva, predstavlja veliki izazov za operatora prijenosnog sustava. U Hrvatskoj je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) dužan prihvatiti svu električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, bez obzira na vrijeme i količinu proizvodnje. Navedena dužnost dodatno otežava pogon hrvatskog prijenosnog sustava: značajno su povećani zahtjevi na fleksibilnost sustava, potrebno je unaprijediti metode za upravljanje zagušenjima, te je potrebno analizirati i ažurirati procedure za planiranje i pogon sustava. 

Jedan dio projekta bit će usmjeren na prilagođavanje trenutnih i razvoj novih strategija upravljanja prijenosnom mrežom HOPS-a. Razmotrit će se značajke pogona vjetroelektrana u priobalju RH te njihova očekivana proizvodnja i utjecaj nesigurnih parametara na pogon sustava. Izvršit će se ocjena dostatnosti kapaciteta prijenosne mreže i proizvodnih jedinica u svrhu određivanja zahtjeva fleksibilnosti u raznim pogonskim točkama. Predmetni zahtjevi će se ustanoviti za pojedine etape integracije obnovljivih izvora.

U drugom će se dijelu projekta razmotriti potencijal spremnika energije u prijenosnoj mreži. Osim konvencionalnih spremnika poput reverzibilnih hidroelektrana, razmatrat će se primjena baterijskih spremnika energije i zamašnjaka. Navedeni spremnici mogu se koristiti za izravnavanje dnevnog dijagrama opterećenja, spremanje električne energije proizvedene iz vjetroelektrana, korektivne radnje nakon ispada elementa mreže, naponsku stabilnost te odgodu investicija u prijenosne vodove i proizvodne jedinice. Odredit će se cijene baterija i zamašnjaka pri kojima su investicije u navedene spremnike ekonomski opravdane. Također će se istražiti postojeći i predložiti novi regulatorni okviri za integraciju spremnika energije u prijenosnu mrežu.


Obavijesti

Završna diseminacija projekta

Završna diseminacija rezultata projekta održala se na zadnji dan trajanja projekta,  30. studenog 2018. u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva na Zavodu za visoki napon i energetiku. Prezentacije su održali sudionici projekta redom:

1. voditelj projekta izv.prof.dr.sc. Hrvoje Pandžić (FER): O projektu SIREN

2.  Vladimir Valentić (HOPS): Zadovoljenje N-1 kriterija korištenjem spremnika energije na otoku Lošinju

3. Zlatko Ofak (HOPS): Priključenje spremnika energije u prijenosnu mrežu

4. Mateo Beus (FER): Demonstracija Smart Grid Lab-a

4. Zora Luburić (FER):Optimalna ulaganja u prijenosnu mrežu korištenjem DC i AC modela prijenosne mreže te Bendersove dekompozicije

5. Hrvoje Bašić (FER): Regulacija frekvencije korištenjem mikromreža sa spremnicima energije i odzivom potrošnje

Nakon svih prezentacija, održan je prikladan domjenak i razgledavanje SmartGrid Lab-a. 

U nastavku obavijesti se nalaze fotografije. 

Autor: Zora Luburić
MEDPOWER 2018

Od 12.-15. studenog 2018. održana je međunarodna znanstvena konferencija MEDPOWER u Cavtatu, Hrvatska. Na konferenciji su predstavljeni radovi sudionika projekta SIREN:

  1. SIPS development method and busbar splitting scheme supported by PMU technology. Zoran Zbunjak, Igor Kuzle.
  2. A Review of Energy Storage Systems Applications. Marija Miletić, Zora Luburić, Ivan Pavić, Tomislav Capuder, Hrvoje Pandžić, Ivan Andročec, Anton Marušić.
  3. Model for Defining the Potential and Value of Multi-Energy Microgrid Services to the Low Carbon Power System Operation. Ninoslav Holjevac, Tomislav Capuder, Igor Kuzle.

Na posebnoj sesiji pod nazivom SS SIREN predstavljena je diseminacija rezultata projekta na kojoj su predavanja održali: Hrvoje Pandžić, Tomislav Plavšić, Vladimir Valentić, Zora Luburić i Hrvoje Bašić. Detaljnije informacije nalaze se na http://medpower2018.com/special-sessions/#1539336997757-715b7108-0460. 

U nastavku se nalaze fotografije. 

Autor: Zora Luburić
HRO CIGRE 2018

Na 13. simpoziju o sustavu vođenja EES-a održanom u Rovinju od 5. do 7. studenog 2018. Simpozij je kroz referate objedinio dvije glavne teme:

Tema 1 - Napredne tehnologije i rješenja za unaprjeđenje sigurnosti vođenja elektroenergetskog sustava

Tema 2 - Promjena paradigme razvoja elektroenergetskog sustava i tržišta.

Zora Luburić prezentirala je dva rada: "Spremnici energije u modelu s izmjeničnim tokovima snaga" u sklopu teme 1 te "Pregled postojećih regulativnih okvira za integraiju spremnika energije u EES-prednosti i barijere" u sklopu teme 2. 

Sudjelovalo je do 400 inženjera iz područja elektroenergetike, među kojima su bili i sudionici projekta SIREN.

U nastavku se nalaze fotografije.

Autor: Zora Luburić
INFORMS 2018

Međunarodna znanstvena konferencija INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Sciences) održana je od 4.-7. studenog 2018. u Phoenix-u, Arizona, SAD. Hrvoje Pandžić održao je predavanje na temu "An Accurate Charging Model of Battery Energy Storage" te tako pokazao rezultate istraživanja u sklopu projekta SIREN. Na konferenciji je sudjelovalo gotovo 4 000 sudjelovatelja čija područja istraživanja uključuju matematičku optimizaciju.

Fotografija je u nastavku obavijesti.

Autor: Zora Luburić
Radionica "Model Predictive...

01. – 02. srpnja 2018 Hrvoje Bašić sudjelovao je na tutorialu ‘Model Predictive Control for PE, Drives and Grid Applications’ koji je organizirala udruga ECPE (European Centre for Power Electronics) u Frankfurtu u Njemačkoj.

Poveznica:

http://www.ecpe.org/ecpe-events/ecpe-tutorials/current/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=466&cHash=35f0de7c8569d863e1a65662bdd32148

Autor: Zora Luburić
18. IEEE EEEIC medunarodna znastvena...

Od 12. do 15. lipnja 2018. održana je 18. po redu IEEE EEEIC medunarodna znastvena konferencija u Palermu
na Siciliji, Italija. Rad pod nazivom "Valuation of Energy Storage Operation in an AC
Power Flow Model" predstavila je Zora Luburic. Na konferenciji je sudjelovalo preko
650 znastvenika iz cijelog svijeta prezentirajuci svoje radove iz polja elektrotehnike.

U nastavku možete pogledati fotografije.

Autor: Hrvoje Bašić
Zagrebački energetski tjedan 7.- 12....

U sklopu 9. Zagrebačkog energetskog tjedna od 7.-12. svibnja 2018., Zora Luburić održala je prezentaciju pod nazivom "Spremnici energije u hrvatskom elektroenergetskom sustavu" na stručnom skupu studenata. Prezentacijom su predstavljeni neki od rezultata projekta SIREN. Glavna misao ovogodišnjeg zagrebačkog stručnog skupa studenata bila je: „Mi imamo rješenja - Vizije novih generacija za održivi, zeleni razvoj".  

U nastavku fotografije.

Autor: Hrvoje Bašić

U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske zaklade za znanost, u srijedu 18. travnja 2018 u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan je kolokvij na kojem je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić održao predavanje pod nazivom „Integracija spremnika energije u moderni elektroenergetski sustav“, gdje su predstavljeni projekti SIREN i EV BASS (Electric Vehicle Battery Swapping Station).

http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2499

Autor: Hrvoje Bašić
ETIP SNET (South-Eastern Region)...

Na radionici European Technology & Innovation Platforms (ETIP) Smart Networks for Energy Transition (SNET) South-Eastern Regional Workshop održanoj 23. i 24. studenog 2017. u Nicosiji na Cipru Hrvoje Pandžić prezentirao je projekt SIREN. Cilj radionice je bio razmjena iskustava voditelja projekata država jugoistočne Europe. SIREN je bio jedini projekt iz Hrvatske prezentiran na ovom skupu.

https://www.etip-snet.eu/regional-workshops/southern-eastern-region/

Autor: Hrvoje Bašić
Konferencija Smart Grid Viewed from...

Na konferenciji Smart Grid Viewed from the Regional Cooperation Perspective u Europskom Parlamentu Hrvoje Pandžić je 28.11.2017. prezentirao projekt SIREN članovima Europske Komisije, među kojima su bili predstavnici Odbora ITRE (Committee on Industry, Research and Energy) i agencije INEA (Innovation and Networks Executive Agency).

Autor: Hrvoje Bašić
SDEWES 2017

Od 04. do 08. listopada održana je međunarodna konferencija SDEWES (The 12th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) u Dubrovniku.

Hrvoje Pandžić prezentirao je radove izrađene u suradnji predstavnika HOPS-a i FER-a:

  • Zora Luburić, Hrvoje Pandžić, Tomislav Plavšić, Ljupko Teklić i Vladimir Valentić. Role of Energy Storage in Ensuring Transmission System Adequacy and Stability
  • Zoran Zbunjak, Hrvoje Bašić, Hrvoje Pandžić i Igor Kuzle, Phase Shifting Autotransformer, Transmission Switching and Battery Energy Storage Systems to Ensure N1 Criterion of Stability
Autor: Hrvoje Bašić
Četvrti sastanak projektnih partnera...

26. rujna 2017. godine održan je četvrti sastanak projektnih partnera projekta SIREN (HOPS-a i FER-a) na Zavodu za visoki napon i energetiku. Prezentirani su uspješno izvršeni ciljevi protekle godine, te definirani planovi radnih grupa u idućoj godini.

Dr.sc. Alan Župan i Zlatko Ofak, mag.ing. predloženi su za učlanjenje u projektni tim SIREN.

Autor: Hrvoje Bašić
EPE’17 ECCE

U Varšavi u Poljskoj od 11. do 14. rujna 2017. održana je međunarodna konferencija “The 19th Conference on Power Electronics and Applications (and Exhibition) 2017 EPE’17 ECCE (Energy Conversion Congress and Expo)”.

Na konferenciji je predstavljan članak " DC microgrids with energy storage systems and demand response for providing support to frequency regulation of electrical power systems" čiji autori su članovi projektnog tima SIREN: Hrvoje Bašić i Hrvoje Pandžić, te suradnici Tomislav Dragičević i Frede Blaabjerg sa sveučilišta Aalborg u Danskoj.

Autor: Hrvoje Bašić

Sudionici projekta SIREN, Kristina Pandžić i Hrvoje Bašić, dobili su subvencije za kotizacije za sudjelovanje na međunarodnim znanstveno – stručnim skupovima 2017 IEEE PES General Meeting u SAD-u, te EPE'17 ECCE u Poljskoj, u sklopu natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini, Sveučilište u Zagrebu.

Autor: Hrvoje Bašić
DTU ljetna škola

Od 12.-16. lipnja 2017. na DTU Lyngby u Copenhagenu u Danskoj, održana je ljetna škola Modern Challenges in Power System Operation and Electricity Markets: An Optimization Perspective. Predavanja su održali profesori s DTU te gostujući profesori poznatih svjetskih sveučilišta. Sudionici FER-a su bili: Mirna Gržanić, Zora Luburić, Ivan Pavić i Matija Zidar.  

Web link na kojem se mogu naći održane prezentacije: http://www.energy-markets-school.dk/index.html.
U nastavku obavijesti nalaze se fotografije.

Autor: Zora Luburić
IEEE EEEIC 2017

U Milanu je od 6.-9. lipnja 2017. održana IEEE međunarodna konferencija za okoliš i elektrotehniku (IEEE EEEIC 2017) koja je okupila oko 500 znanstvenika i stručnjaka ovog područja iz preko 70 država svijeta. Član projektnog tima Vladimir Valentić prezentirao je članak Assessment of N‐1 Criterion Using Energy Storage, čiji koautori su članovi projektnog tima SIREN: Zora Luburić, Hrvoje Pandžić, Tomislav Plavšić, Ljupko Teklić i Vladimir Valentić.

Autor: Zora Luburić

U Nurembergu je od 27. do 29. lipnja 2017. održana ICDCM međunarodna konferencija za DC mikromreže (IEEE ICDCM 2017) koja je okupila znanstvenike iz cijelog svijeta. Na konferenciji je predstavljan članak: "DC microgrids providing frequency regulation in electrical power system - imperfect communication issues" čiji autori su članovi projektnog tima SIREN: Hrvoje Bašić i Hrvoje Pandžić, te Tomislav Dragičević i Frede Blaabjerg sa sveučilišta Aalborg u Danskoj.

Autor: Hrvoje Bašić
Projekt SIREN u medijima (3)

U izdanju Nedjeljnog Jutarnjeg lista 28. svibnja 2017.,  doc. dr. sc. Hrvoje Pandžić dao je intervju "Ne možeš cijeli život raditi samo u Hrvatskoj i znanstveno napredovati". U članku se ističe važnost znanstvenog usavršavanja u inozemstvu čiji su plod tri znanstvena projekta od kojih je jedan i projekt SIREN. Također navodi područja koja istražuje, a kojima bi se povećale mogućnosti postizanja ciljeva niskougljične strategije za elektroenergetskih sustav u Europi. To uključuje integraciju obnovljivih izvora energije, velikih baterijskih spremnika energije, električnih vozila te punionica za električna vozila.

Članak: /_news/59329/jutarnji_clanak.JPG

Autor: Zora Luburić
Projekt SIREN u medijima (2)

U članku pod nazivom "FER-ovci krče putove do gradova budućnosti", projekt SIREN istaknut je kao jedan od najrelevantnijih istraživačkih projekta na FER-u u časopisu LIDER u izdanju od 7. travnja.

Poveznica na članak:/_news/71358/601 FER pr SC.PDF

Autor: Zora Luburić
Projekt SIREN u medijima (1)

U izdanju Jutarnjeg lista 29. veljače 2016. godine izašao je članak pod nazivom "Tko će prvi razviti baterije s cijenom od 100 dolara po kilovatsatu?" u kojem je voditelj projekta SIREN docent Hrvoje Pandžić dao intervju apelirajući na važnost skladištenja energije i razvoj baterijskih tehnologija što je posljedica rasta proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. 

 

Link članka: /_news/63435/jutarnji.svije_energije_01_03_2016.pdf

Autor: Zora Luburić
Treći sastanak projektnih partnera

Dana 20. prosinca 2016. godine održan je treći sastanak projektnih partnera (HOPS-a i FER-a) projekta SIREN na Zavodu za visoki napon i energetiku (ZVNE). Raspravljalo se o protekloj uspješnoj prvoj godini projekta, izvršenim ciljevima i zadacima te su se dogovarali budući koraci na projektu. 

Autor: Zora Luburić
Radionica Methods for energy System...

14. prosinca 2016. godine održana je radionica na temu: "Methods for Energy System Planning Under Uncertainty" u Internacionalnom centru za matematičke znanosti (ICMS) u Edinburghu, Škotska.

Predavanja su održali profesori sa Sveučilišta Edinburgh, Durham, Heriot-Watt i Newcastle. Radionici su prisustovale dvije članice projektnog tima. Tema radionice, kao i razmjena iskustava s ostalim doktorandima, bila je zanimljiva, poučna i korisna za buduće istraživanje.

U nastavku su fotografije.

Autor: Zora Luburić
Održan 12. simpozij o sustavu vođenja...

Od 14. do 16.11. 2016. održan je 12. simpozij o sustavu vođenja EES-a u Splitu. Simpozij je kroz referate objedinio dvije glavne teme:

1. Primjena modernih tehnologija i rješenja za vođenje elektroenergetskog sustava 

2. Energetske politike EU i RH

Sudjelovalo je do 400 inženjera iz područja elektroenergetike, među kojima su bili i sudionici projekta SIREN. U sklopu Simpozija bio je organiziran posjet najvećoj hidroelektrani Zakučac. Ciljevi simpozija su bili sagledati nove trendove u vođenju EES-a te moguće nove ideje i planove realizirati u idućem vremenskom razdoblju. 

U nastavku se nalaze fotografije.

Autor: Zora Luburić
Posjet baterijskim spremnicima...

Od 28. do 30. rujna 2016. dio našeg projektnog tima SIREN posjetio je baterijske spremnike Flumeri na jugu Italije te održao sastanak s predstavnicima Talijanskog operatora sustava TERNA-e. Postrojenje čine NaS baterije kapaciteta 12 MW (10 x 1.2 MW), a izgradila ih je japanska tvrtka "NGK Insulators" tijekom 2015. godine. Baterijsko postrojenje je stavljeno u pogon u prosincu te iste godine.

Neke od njegovih primjena su: primarna regulacija, tercijarna regulacija, naponska potpora, a sve u svrhu otklanjanja zagušenja u slučaju velike proizvodnje vjetroelektrana. Predstavnici TERNA-e su iznijeli svoja iskustva dobivena upravljanjem takvih prostrojenja, budući da imaju još dva baterijska postrojenja u Ginestri (12 MW) i Scampitelli (10.8 MW). Doneseni su zaključci sastanka i dogovorene su mogućnosti za potencijalnu buduću suradnju TERNA-e, HOPS-a i FER-a.  

U nastavku možete pogledati neke od fotografija. 

Autor: Zora Luburić
Radionica Matematičko modeliranje u...

U utorak, 28. lipnja, i srijedu 29. lipnja, u sklopu projekata SIREN (Smart Integration of RENewables), financiranim od strane Hrvatskog operatora prijenosnog sustava i Hrvatske zaklade za znanost, i uGRIP (microGRId Positioning), kojeg sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu ERA Net Smart Grid + inicijative, održat će se radionica Matematičko modeliranje u elektroenergetici. Tijekom radionice održat će se sljedeća predavanja:

Utorak 10-11 h: Fabio D'Andreagiovanni (Zuse Institute Berlin) - Multiband Robust Optimization: Theory and Applications

Utorak 11-12 h: Hrvoje Pandžić (FER, Zagreb) -  Uncertainty in Unit Commitment Models

Srijeda 10-11 h: Fabio D'Andreagiovanni (Zuse Institute Berlin) - Zero-price Energy Offering by (Multiband) Robust Optimization

Srijeda 11-12 h: Matija Zidar (FER, Zagreb) - Optimal planning and operation of active distribution networks with energy storage systems

Sva predavanja su otvorenog tipa (svi su dobrodošli!) i održavaju se u Sivoj Vijećnici FER-a na engleskom jeziku.

Autor: Hrvoje Pandžić
IEEE EEEIC 2016 Firenca

U Firenci je od 7. do 10. lipnja 2016. održana IEEE međunarodna konferencija za okoliš i elektrotehniku (IEEE EEEIC 2016) koja je okupila znanstvenike iz preko 50 država svijeta.

Za konferenciju je prihvaćeno 480 znanstvenih članaka te su održane 66 sesije prezentacija i 3 poster sesije. Među njima je bio predstavljen i članak: "Comparison of Energy Storage Operation in Vertically Integrated and Market-Based Power System" čiji autori su članovi projektnog tima SIREN: Zora Luburić, Hrvoje Pandžić i Tomislav Plavšić.

U nastavku su fotografije s konferencije.

Autor: Hrvoje Bašić
Hrvoje Bašić dobitnik Erasmus+...

Hrvoje Bašić dobio je Erasmus+ stipendiju za usavršavanje na Sveučilištu Aalborg za zimski semestar 2016. godine!

 

Autor: Hrvoje Pandžić
Zimska škola "Stohastičko...

U periodu od 13. do 17. ožujka 2016. održana je Zimska škola pod nazivom "Stohastičko programiranje u energetici" u Oppdalu u Norveškoj. Organiziralo ju je Norveško sveučilište za znanost i tehnologiju (NTNU), te je okupilo 40 sudionika, 10 profesora sa prestižnih sveučilišta u svijetu i 30 doktoranada sa sveučilišta iz cijele Europe. 

Neke od tema su bile:

  • Modeliranje i aplikacije za stohastičko optimiranje
  • Višerazinski modeli i aplikacije
  • Modeli za energetsko tržište

Svi su doktorandi imali priliku predstaviti svoje područje istraživanja.

Link: https://www.ntnu.no/web/censes/winter-school-2016 

Autor: Zora Luburić

Dio našeg tima sudjelovao je na Grid+Storage radionici u Rimu krajem veljače 2016. Cjelokupna ideja je ujediniti znanje i iskustva nacionalnih projekata u zajedničku bazu znanja, tzv. Knowledge Sharing Platform. Na radionici smo prezentirali projekt SIREN. Sve prezentacije dostupne su na http://www.gridplusstorage.eu/workshops/6-workshop-7-croatia-italy-malta-slovenia-switzerland.

Autor: Hrvoje Bašić

18. veljače 2016 sudjelovao sam na seminaru "Battery Safety Seminar" koje je organiziralo društvo Shmuel De-Leon Energy Ltd u prostoru tvrtke BMZ The inovation group, Karlstein am Mailn.
Na seminaru su obrađene teme o osnovama baterija i njihove primjene, opasnosti u primjeni baterija, sigurnosne upute u primjeni baterija, sigurnosna oprema, sigurno oglaganje istrošenih baterija, sigurnost u prijevozu baterija, standardi u ispitivanju baterija, ispitivanje baterija za električna vozila.

 

Poveznice na najavu i program seminara:

http://www.sdle.co.il/Default.asp?sType=0&PageId=70671

http://www.sdle.co.il/AllSites/810/Assets/bmz%20-%20batteries%20safety%20seminar%20program%2018022016%20-%20ver%201.pdf

 

Materijale o sigurnosti u primjeni baterija i dodatne informacije možete dopiti upitom na e-mail.

Autor: Hrvoje Bašić
Prvi sastanak projektnog tima SIREN

U petak, 22. siječnja 2016. godine na Zavodu za visoki napon i energetiku (ZVNE) Fakulteta elektrotehnike i računarstva, održan je prvi sastanak projekta SIREN na kojem su sudjelovali članovi projektnog tima (FER i HOPS). Na sastanku je utvrđena početna faza razvoja projekta, te su dogovorene smjernice za budući tijek projekta SIREN. U drugom dijelu sastanku članovi projektnog tima HOPS-a imali su priliku posjetiti laboratorij ZVNE-a u prostorijama Fakulteta.

U nastavku obavijesti se nalaze fotografije sa sastanka.

Autor: Zora Luburić