Napredna integracija obnovljivih izvora (SIREN)

                                                

 

 

SIREN je trogodišnji znanstveni projekt (1.12.2015. do 30.11.2018.) kojeg financiraju HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava) i Hrvatska zaklada za znanost. Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna kuna, a voditelj je Izv.prof.dr.sc Hrvoje Pandžić.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Integracija proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije (prvenstveno vjetra), čija je proizvodnja nestalna, teško predvidiva i brzo promjenjiva, predstavlja veliki izazov za operatora prijenosnog sustava. U Hrvatskoj je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) dužan prihvatiti svu električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, bez obzira na vrijeme i količinu proizvodnje. Navedena dužnost dodatno otežava pogon hrvatskog prijenosnog sustava: značajno su povećani zahtjevi na fleksibilnost sustava, potrebno je unaprijediti metode za upravljanje zagušenjima, te je potrebno analizirati i ažurirati procedure za planiranje i pogon sustava. 

Jedan dio projekta bit će usmjeren na prilagođavanje trenutnih i razvoj novih strategija upravljanja prijenosnom mrežom HOPS-a. Razmotrit će se značajke pogona vjetroelektrana u priobalju RH te njihova očekivana proizvodnja i utjecaj nesigurnih parametara na pogon sustava. Izvršit će se ocjena dostatnosti kapaciteta prijenosne mreže i proizvodnih jedinica u svrhu određivanja zahtjeva fleksibilnosti u raznim pogonskim točkama. Predmetni zahtjevi će se ustanoviti za pojedine etape integracije obnovljivih izvora.

U drugom će se dijelu projekta razmotriti potencijal spremnika energije u prijenosnoj mreži. Osim konvencionalnih spremnika poput reverzibilnih hidroelektrana, razmatrat će se primjena baterijskih spremnika energije i zamašnjaka. Navedeni spremnici mogu se koristiti za izravnavanje dnevnog dijagrama opterećenja, spremanje električne energije proizvedene iz vjetroelektrana, korektivne radnje nakon ispada elementa mreže, naponsku stabilnost te odgodu investicija u prijenosne vodove i proizvodne jedinice. Odredit će se cijene baterija i zamašnjaka pri kojima su investicije u navedene spremnike ekonomski opravdane. Također će se istražiti postojeći i predložiti novi regulatorni okviri za integraciju spremnika energije u prijenosnu mrežu.


Radionica Matematičko modeliranje u...

U utorak, 28. lipnja, i srijedu 29. lipnja, u sklopu projekata SIREN (Smart Integration of RENewables), financiranim od strane Hrvatskog operatora prijenosnog sustava i Hrvatske zaklade za znanost, i uGRIP (microGRId Positioning), kojeg sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu ERA Net Smart Grid + inicijative, održat će se radionica Matematičko modeliranje u elektroenergetici. Tijekom radionice održat će se sljedeća predavanja:

Utorak 10-11 h: Fabio D'Andreagiovanni (Zuse Institute Berlin) - Multiband Robust Optimization: Theory and Applications

Utorak 11-12 h: Hrvoje Pandžić (FER, Zagreb) -  Uncertainty in Unit Commitment Models

Srijeda 10-11 h: Fabio D'Andreagiovanni (Zuse Institute Berlin) - Zero-price Energy Offering by (Multiband) Robust Optimization

Srijeda 11-12 h: Matija Zidar (FER, Zagreb) - Optimal planning and operation of active distribution networks with energy storage systems

Sva predavanja su otvorenog tipa (svi su dobrodošli!) i održavaju se u Sivoj Vijećnici FER-a na engleskom jeziku.

Autor: Hrvoje Pandžić
Popis obavijesti