Napredna integracija obnovljivih izvora (SIREN)

                                                

 

 

SIREN je trogodišnji znanstveni projekt (1.12.2015. do 30.11.2018.) kojeg financiraju HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava) i Hrvatska zaklada za znanost. Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna kuna, a voditelj je Izv.prof.dr.sc Hrvoje Pandžić.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Integracija proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije (prvenstveno vjetra), čija je proizvodnja nestalna, teško predvidiva i brzo promjenjiva, predstavlja veliki izazov za operatora prijenosnog sustava. U Hrvatskoj je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) dužan prihvatiti svu električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, bez obzira na vrijeme i količinu proizvodnje. Navedena dužnost dodatno otežava pogon hrvatskog prijenosnog sustava: značajno su povećani zahtjevi na fleksibilnost sustava, potrebno je unaprijediti metode za upravljanje zagušenjima, te je potrebno analizirati i ažurirati procedure za planiranje i pogon sustava. 

Jedan dio projekta bit će usmjeren na prilagođavanje trenutnih i razvoj novih strategija upravljanja prijenosnom mrežom HOPS-a. Razmotrit će se značajke pogona vjetroelektrana u priobalju RH te njihova očekivana proizvodnja i utjecaj nesigurnih parametara na pogon sustava. Izvršit će se ocjena dostatnosti kapaciteta prijenosne mreže i proizvodnih jedinica u svrhu određivanja zahtjeva fleksibilnosti u raznim pogonskim točkama. Predmetni zahtjevi će se ustanoviti za pojedine etape integracije obnovljivih izvora.

U drugom će se dijelu projekta razmotriti potencijal spremnika energije u prijenosnoj mreži. Osim konvencionalnih spremnika poput reverzibilnih hidroelektrana, razmatrat će se primjena baterijskih spremnika energije i zamašnjaka. Navedeni spremnici mogu se koristiti za izravnavanje dnevnog dijagrama opterećenja, spremanje električne energije proizvedene iz vjetroelektrana, korektivne radnje nakon ispada elementa mreže, naponsku stabilnost te odgodu investicija u prijenosne vodove i proizvodne jedinice. Odredit će se cijene baterija i zamašnjaka pri kojima su investicije u navedene spremnike ekonomski opravdane. Također će se istražiti postojeći i predložiti novi regulatorni okviri za integraciju spremnika energije u prijenosnu mrežu.


Posjet baterijskim spremnicima...

Od 28. do 30. rujna 2016. dio našeg projektnog tima SIREN posjetio je baterijske spremnike Flumeri na jugu Italije te održao sastanak s predstavnicima Talijanskog operatora sustava TERNA-e. Postrojenje čine NaS baterije kapaciteta 12 MW (10 x 1.2 MW), a izgradila ih je japanska tvrtka "NGK Insulators" tijekom 2015. godine. Baterijsko postrojenje je stavljeno u pogon u prosincu te iste godine.

Neke od njegovih primjena su: primarna regulacija, tercijarna regulacija, naponska potpora, a sve u svrhu otklanjanja zagušenja u slučaju velike proizvodnje vjetroelektrana. Predstavnici TERNA-e su iznijeli svoja iskustva dobivena upravljanjem takvih prostrojenja, budući da imaju još dva baterijska postrojenja u Ginestri (12 MW) i Scampitelli (10.8 MW). Doneseni su zaključci sastanka i dogovorene su mogućnosti za potencijalnu buduću suradnju TERNA-e, HOPS-a i FER-a.  

U nastavku možete pogledati neke od fotografija. 

Autor: Zora Luburić
Popis obavijesti