Napredna integracija obnovljivih izvora (SIREN)

                                                

 

 

SIREN je trogodišnji znanstveni projekt (1.12.2015. do 30.11.2018.) kojeg financiraju HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava) i Hrvatska zaklada za znanost. Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna kuna, a voditelj je Izv.prof.dr.sc Hrvoje Pandžić.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Integracija proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije (prvenstveno vjetra), čija je proizvodnja nestalna, teško predvidiva i brzo promjenjiva, predstavlja veliki izazov za operatora prijenosnog sustava. U Hrvatskoj je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) dužan prihvatiti svu električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, bez obzira na vrijeme i količinu proizvodnje. Navedena dužnost dodatno otežava pogon hrvatskog prijenosnog sustava: značajno su povećani zahtjevi na fleksibilnost sustava, potrebno je unaprijediti metode za upravljanje zagušenjima, te je potrebno analizirati i ažurirati procedure za planiranje i pogon sustava. 

Jedan dio projekta bit će usmjeren na prilagođavanje trenutnih i razvoj novih strategija upravljanja prijenosnom mrežom HOPS-a. Razmotrit će se značajke pogona vjetroelektrana u priobalju RH te njihova očekivana proizvodnja i utjecaj nesigurnih parametara na pogon sustava. Izvršit će se ocjena dostatnosti kapaciteta prijenosne mreže i proizvodnih jedinica u svrhu određivanja zahtjeva fleksibilnosti u raznim pogonskim točkama. Predmetni zahtjevi će se ustanoviti za pojedine etape integracije obnovljivih izvora.

U drugom će se dijelu projekta razmotriti potencijal spremnika energije u prijenosnoj mreži. Osim konvencionalnih spremnika poput reverzibilnih hidroelektrana, razmatrat će se primjena baterijskih spremnika energije i zamašnjaka. Navedeni spremnici mogu se koristiti za izravnavanje dnevnog dijagrama opterećenja, spremanje električne energije proizvedene iz vjetroelektrana, korektivne radnje nakon ispada elementa mreže, naponsku stabilnost te odgodu investicija u prijenosne vodove i proizvodne jedinice. Odredit će se cijene baterija i zamašnjaka pri kojima su investicije u navedene spremnike ekonomski opravdane. Također će se istražiti postojeći i predložiti novi regulatorni okviri za integraciju spremnika energije u prijenosnu mrežu.


MEDPOWER 2018

Od 12.-15. studenog 2018. održana je međunarodna znanstvena konferencija MEDPOWER u Cavtatu, Hrvatska. Na konferenciji su predstavljeni radovi sudionika projekta SIREN:

  1. SIPS development method and busbar splitting scheme supported by PMU technology. Zoran Zbunjak, Igor Kuzle.
  2. A Review of Energy Storage Systems Applications. Marija Miletić, Zora Luburić, Ivan Pavić, Tomislav Capuder, Hrvoje Pandžić, Ivan Andročec, Anton Marušić.
  3. Model for Defining the Potential and Value of Multi-Energy Microgrid Services to the Low Carbon Power System Operation. Ninoslav Holjevac, Tomislav Capuder, Igor Kuzle.

Na posebnoj sesiji pod nazivom SS SIREN predstavljena je diseminacija rezultata projekta na kojoj su predavanja održali: Hrvoje Pandžić, Tomislav Plavšić, Vladimir Valentić, Zora Luburić i Hrvoje Bašić. Detaljnije informacije nalaze se na http://medpower2018.com/special-sessions/#1539336997757-715b7108-0460. 

U nastavku se nalaze fotografije. 

 

Autor: Zora Luburić
Popis obavijesti