Napredna integracija obnovljivih izvora (SIREN)

                                                

 

 

SIREN je trogodišnji znanstveni projekt (1.12.2015. do 30.11.2018.) kojeg financiraju HOPS (Hrvatski operator prijenosnog sustava) i Hrvatska zaklada za znanost. Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna kuna, a voditelj je Izv.prof.dr.sc Hrvoje Pandžić.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Integracija proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije (prvenstveno vjetra), čija je proizvodnja nestalna, teško predvidiva i brzo promjenjiva, predstavlja veliki izazov za operatora prijenosnog sustava. U Hrvatskoj je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) dužan prihvatiti svu električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, bez obzira na vrijeme i količinu proizvodnje. Navedena dužnost dodatno otežava pogon hrvatskog prijenosnog sustava: značajno su povećani zahtjevi na fleksibilnost sustava, potrebno je unaprijediti metode za upravljanje zagušenjima, te je potrebno analizirati i ažurirati procedure za planiranje i pogon sustava. 

Jedan dio projekta bit će usmjeren na prilagođavanje trenutnih i razvoj novih strategija upravljanja prijenosnom mrežom HOPS-a. Razmotrit će se značajke pogona vjetroelektrana u priobalju RH te njihova očekivana proizvodnja i utjecaj nesigurnih parametara na pogon sustava. Izvršit će se ocjena dostatnosti kapaciteta prijenosne mreže i proizvodnih jedinica u svrhu određivanja zahtjeva fleksibilnosti u raznim pogonskim točkama. Predmetni zahtjevi će se ustanoviti za pojedine etape integracije obnovljivih izvora.

U drugom će se dijelu projekta razmotriti potencijal spremnika energije u prijenosnoj mreži. Osim konvencionalnih spremnika poput reverzibilnih hidroelektrana, razmatrat će se primjena baterijskih spremnika energije i zamašnjaka. Navedeni spremnici mogu se koristiti za izravnavanje dnevnog dijagrama opterećenja, spremanje električne energije proizvedene iz vjetroelektrana, korektivne radnje nakon ispada elementa mreže, naponsku stabilnost te odgodu investicija u prijenosne vodove i proizvodne jedinice. Odredit će se cijene baterija i zamašnjaka pri kojima su investicije u navedene spremnike ekonomski opravdane. Također će se istražiti postojeći i predložiti novi regulatorni okviri za integraciju spremnika energije u prijenosnu mrežu.


Završna diseminacija projekta

Završna diseminacija rezultata projekta održala se na zadnji dan trajanja projekta,  30. studenog 2018. u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva na Zavodu za visoki napon i energetiku. Prezentacije su održali sudionici projekta redom:

1. voditelj projekta izv.prof.dr.sc. Hrvoje Pandžić (FER): O projektu SIREN

2.  Vladimir Valentić (HOPS): Zadovoljenje N-1 kriterija korištenjem spremnika energije na otoku Lošinju

3. Zlatko Ofak (HOPS): Priključenje spremnika energije u prijenosnu mrežu

4. Mateo Beus (FER): Demonstracija Smart Grid Lab-a

4. Zora Luburić (FER):Optimalna ulaganja u prijenosnu mrežu korištenjem DC i AC modela prijenosne mreže te Bendersove dekompozicije

5. Hrvoje Bašić (FER): Regulacija frekvencije korištenjem mikromreža sa spremnicima energije i odzivom potrošnje

Nakon svih prezentacija, održan je prikladan domjenak i razgledavanje SmartGrid Lab-a. 

U nastavku obavijesti se nalaze fotografije. 

Autor: Zora Luburić
Popis obavijesti